YAŞAM
Giriş Tarihi : 07-11-2021 11:03   Güncelleme : 07-11-2021 11:03

Kadına Şiddete Karşı İşbirliği

Kadına Şiddete Karşı İşbirliği


Türk Kadınlar Birliği (TKB) tarafından yürütülen “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” projesinin beşinci bölge toplantısı” Kahramanmaraş’ta yapıldı.

TKB, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derece önemli ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmelerin ve mevzuatın yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, AB Delegasyonunun desteğiyle, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin de (TÜKD) ortak olarak katkı verdiği “Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz” Projesini 2020 Ocak ayında başlattı. 

HER BÖLGEDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ancak Türkiye’de yaşanan pandeminin getirdiği ağır koşullar nedeniyle yoğun olarak dijital ortamlarda sürdürülen projenin bundan sonra her bölgede yüz yüze ve birlikte sürdürülmesi planlandı ve Kahramanmaraş Bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan TKB Genel Başkanı Sema Kendirci ve TÜKD Genel Başkanı Hülya Yüksel, şunları söyledi:

“Projenin bu beşinci bölge toplantısı Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Mardin ve Hatay  illerinden gelen çeşitli kadın örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yerellerdeki aktörlerin farkındalığının artırılması, sözleşmelerin/yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.35 ilde sürdürülen proje faaliyetlerine 167 hak temelli çalışan kadın örgütü katılmıştır. Eğitim, eylem planı hazırlama, kapasite artırma çalışmaları yanında, yerel örgütlerle deneyim paylaşımı, birlikte düşünme, birlikte çalışma heyecanı yaşanmıştır.  

PROJE 2022 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Beklentimiz ulusal ve uluslararası yasal güvencelerimizin hayata geçirilmesine katkı verilmesidir. Yerellerde bu amaca yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, ilgili kesimler ile iletişim ve iş birliğinin gelişmesini de sağlayacaktır. Öte yandan gerçekleştirilecek bu faaliyetler hedef illerdeki sivil toplum örgütlerinin yerellerindeki kurum ve karar verme mekanizmalarıyla tanışmalarına vesile olarak, katılımcılık açısından da önemli bir artı değer sağlayacaktır. Proje çalışmaları Haziran 2022 yılına kadar devam edecektir.”