EĞİTİM
Giriş Tarihi : 12-11-2021 19:20   Güncelleme : 12-11-2021 19:20

Eğitim-Sen Gözüyle Eğitim Sorunları

Eğitim-Sen Gözüyle Eğitim Sorunları

 

Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Değerli basın emekçileri,

Pandemi koşullarında okullarda verilen eğitim-öğretimin, iki buçuk aylık ilk ara dönemini tamamladık. Bilindiği gibi okullar eğitim-öğretime başlamadan önce Eğitim Sen olarakmevcut sorunları kamuoyuyla paylaşmış, alınması gereken önlemlere yönelik görüşlerimizi ifade etmiştik. Ne yazık ki bu önlemlerin hiç biri bu süre boyunca alınmamıştır. Ek derslik ihtiyacı karşılanmamış, sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu,bir çok okulda maske, hijyen malzemesi eksikliği, havalandırmada yaşanan sorunlar, zamanında yapılmayan tadilat nedeniyle farklı iki okulun birleştirilmesi, pansiyonlu okullarda koşulların toplu yaşamaya uygun hale getirilmemesi, servis gibi taşıma araçlarında gerekli düzenlemeler yapılmamış,  yardımcı hizmetli eksikliği, okullara gerekli ödeneklerin verilmemesi vb sorunlar halen yaşanmaya devam ediyor. MEB okulların ihtiyaçlarını veliler üzerinden karşılamayı amaçlamış, bu yönde velilerden para toplanmaya devam edilmiştir. 

Öğrencilerimiz ve eğitim emekçileri psikososyal açıdan desteklememiştir. Sınıflar seyreltilmemiş, ders süreleri 30 dakikaya düşürülmemiştir. Okul öncesi öğretmenlere teneffüs hakkı tanınmamış, 50 dakika olan ders süreleri kısaltılmamıştır. Yeni öğretmen alımları beklenen sayının çok altında kalmıştır. Okullarda tuvalet, lavabo, pencere sayıları artırılmamıştır. 

Bütün bu olumsuzluklara karşın öğrenci ve öğretmenlerimizde korktuğumuz ürkütücü boyutta salgının yaşanmadığı ifade ediliyor. Bu durumu ortaya çıkaran gerçekler ise şöyledir; Öğretmen ve öğrencilerimizin büyük bölümünün aşılarını yaptırmaları ayrıca okullarda yeterince test yapılmaması öğrencilerin sağlık durumlarının takip edilmemesidir. Bir başka gerçekte okul idarelerinin karantinaya alınacak sınıflar konusunda kendilerini baskılandırmalarıdır. Salgında aşının önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ancak aşıya rağmen her okulda iki yada üç sınıf karantinaya alınmıştır. Bu nedenle sadece aşıya güvenerek okullar açık tutulamaz. Kış aylarında salgının nasıl bir seyir izleyeceği bilinmemektedir. Yukarıda saydığımız önlemlerin kış gelmeden alınması gerekmektedir.

Değerli basın emekçileri,

Altını çizmek istediğimiz bir diğer önemli konu ise şöyledir.Öğrencilerimiz bir buçuk yıl, okullardan mahrum bırakıldılar. Bu nedenle gerekli eğitim-öğretimden yoksun kaldılar. Öğrencilerimizin bir önceki yıl müfredata yönelik bilgileri çok eksiktir. Hatta hiç bilgi edinememiş, öğrenmemişlerdir. Boşa geçen bir buçuk yıl var ortada. Bir önceki ders konularının öğrenilmemiş olması, devam ettikleri üst sınıftaki başarılarını da olumsuz etkilemektedir. Öğrencileringirecekleri LGS, TYT, AYT gibi sınavlarda bu öğrenmedikleri konulardan, sorumlu olacakları düşünüldüğünde, bu durumtelafisi olmayan eşitsizliğe ve adaletsizliğe neden olacaktır. Eğitim emekçileri olarak MEB’i bu durumu görmeye çağırıyoruz. Bu olumsuzluğun telafi edilmesi için, gerek geçmiş döneme ait müfredatın, gerekse bu yıl ki müfredatın sadeleştirilmesi ve telafi eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Gerekli planlamalar yapılarak geçmiş yıllara ait müfredat birkaç ay içerisinde telafi edilebilir. Özel okulların ve etüt merkezlerin varlığı düşünüldüğünde yoksul emekçi halk çocuklarının bu adaletsizlikten en az zararla çıkmasının bir yolu da budur. 

Okullarımızın açık kalması için ve okulların kapalı kaldığı dönemde yaratılan eşitsizliğin telafi edilmesi için bir kez daha MEB’i ve iktidarı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Eğitim Sen olarak nitelikli, kamusal, parasız, anadilde, laik bilimsel ve demokratik eğitim mücadelemiz devam edecektir.

Eğitim-Sen Adana Şube Yürütme Kurulu Adına

Hüseyin KAYA