GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-11-2021 10:42   Güncelleme : 14-11-2021 10:42

Adana BŞB’de Akıl Almaz İmar Oyunu

Adana BŞB’de Akıl Almaz İmar Oyunu


Adana Büyük Şehir Belediyesi'nde, mahkeme kararını uyguluyoruz denilerek, mahkeme kararında yazılmayan bir işlem tesis edilerek yaratılan yüz milyonlarca liralık bir imar rantı dosyası var.

Son iki yazımda da. Real bölgesinin 1/5000'lik nazım imar plan revizyonu sırasında, 'mahkeme kararını uyguluyoruz' denilerek tezgahlanan akıl almaz bu imar oyununu anlatıyorum.

Yazılarımda, belediye başkanı, bürokrat, siyasetçiler arasında sıkça başvurulan bir yöntem olan itibar suikastçılığı gibi aşağılık bir yönteme başvurmadığım, kulaktan duyma, 'demiş, diyor' gibi muğlak ifadelere tevessül etmediğim bilinir.

Bu itibarla da anlatılanlar, belgeleri devletin kayıtlarında olan bir konu;

Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili bürokratlarının hazırladığı ve Meclisi'nin, 12.08.2021 tarih ve 67597785-105-04-199 sayılı kararı ile bahse konu plan içerisinde bulunan, 11534 ada/parsel için yapılan özel muamelenin nedenini öğrenmek istiyorum.

Tekrar özetlemek gerekirse;

1- Bahse konu plan içerisinde bulunan 11534 ada/parselin vasfı, önceki planlarda sağlık tesis alanı.

2- Belediye revizyon plan yaparken burayı 'mahkeme kararı' diyerek, son planlarda konut alanına çevirdi.

3- Oysa, mahkeme kararında bu parsele dönük, yapılan bu işleme gerekçe gösterilen her hangi bir atıfta bulunmuyor.

4-Mahkeme kararına göre tüm bölge düşük yoğunluğa çevrildiği halde, belediye, 11534 nolu ada/parseli neden, niçin orta yoğunluklu konut alanına çevirdi?

Bunun nedeni, mahkemenin kararı ise (yazısı) bu belge paylaşılmalı.

Aksi halde, söz konusu 28 bin metre karelik alanda yaratılan yüzlerce milyon liralık rantı kimin paylaşacağı sorusu gündeme gelecektir.

Gösterdiğim hassasiyetin nedeni daha önceki yazılarımda açıklamıştım;

Milletvekilliğini yapıp, halen de üyesi olduğum partim CHP'nin, İSKİ skandalından 30 yıl sonra kazanılan belediyelerin onurlu, dürüst, çalışkan olduğunu düşündüğüm yöneticilerinin üzerine titrememin sebebi, en ufak bir yanlışlarının sadece Adana'da değil ülke çapında CHP'ye umut bağlayan, oy veren milyonlarca insanın geleceğini karartacağını, umutlarını söndüreceği korkusu.

Bu dosyanın ilk etapta sorumlusu, emri altındaki imar müdürlüğünde hazırlandığı için konuyu bilen ya da bu şekilde hazırlanması talimatını verenin (hilafı dışında bir işleme izin vermeyeceği ve hukukçu olduğu ve atfedilen mahkeme kararı dikkatinden kaçmayacağı için) genel sekreter yardımcısı avukat Türkan Eşli olduğu orta yerde duruyor.

Tüm Türkiye'nin gözü bu dosya üzerinde.

650 binden fazla Adanalı olarak oy verip, iş başına getirdiğimiz CHP'li yöneticilerin bu kirli dosya ile bir ilişkisinin olmadığı umudunu taşıyorum.


TURGAY DEVELİ / 24. Dönem Milletvekili.