GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-11-2021 10:25   Güncelleme : 25-11-2021 10:38

“Zeydan Karalar’dan İstirhamımdır.!”

“Zeydan Karalar’dan İstirhamımdır.!”

 

ALİ PEKMEZCİ 


Dönemin Seyhan Belediye Başkanı Seyhan Karalar, son yılların en büyük vizyon projesi (!) Kent Meydanı Projesi'nin 40 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirileceğini müjdelemişti.  

Proje yarışması düzenlendi, jüri öve öve  bitiremediği vizyon projeyi kamuoyuna tanıttı. Kentte büyük bir heyecan dalgası oluştu. 

Ama, gelin görün ki sonuçta o bölge bir beton yığınına dönüştü, esnaf ve vatandaş yaşamından bıkar oldu, mağdurlar ordusu yaratıldı, hoş halâ da bitirilemedi. 

Beceriksizlik o kadar büyüktü ki; Zeydan Karalar, bir türlü tamamlayamadığı dev projesini (!) Büyükşehir Belediyesi uhdesine katmak isterken değerlemeyi bile yanlış yaptı. Seyhan Belediyesi’nin yeni Başkanı Akif Akay uyarıp yazıyı iade etti, şimdi yeniden bir formül bulmaya çalışılıyor. 

Kent Meydanı’nın başına gelenler Zeydan’ın yeni projesinin de başına gelebilir mi?

Proje adamı BŞB Başkanımız, 5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması düzenledi. Proje alanı olarak da, Çukurova ve Seyhan ilçelerinin birbiriyle kavuştuğu, Belediye Evleri, 2000 Evler ve Gürselpaşa Mahallelerinin ortak noktası gösterildi. 

Adana’nın güneyindeki Kent Meydanı’ndan ağzı yanmış bir Adanalı olarak, “Aman Başkan dikkat et, bari parkı beton yığınına çevirme..” istirhamında bulunuyoruz. 

KENT MEYDANI PROJESİ İÇİN ZAMANINDA TEKNİK ADAM ÖVGÜLERİ..

2017’de, şimdiki Kent Meydanı’nın projesi meslek odalarınınca aşağıdaki övgülere layık görülmüştü. Proje mi yanlış Yoksa uygulaması mı yanlış, sorumlusu artık ortaya çıkmalı.  

“Seyhan İlçe Belediyesi tarafından ticaret, sosyal, rekreasyon ve kültür tesisleri kompleksinin yer alacağı arazinin tasarlanması için açtığı Adana-Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve iki kademeli olarak açılan yarışmada, yakın çevredeki kullanım alışkanlıklarının ve iklim ile uyumlu mekân tipolojilerinin güncel standartlar ve yenilikçi mimarlık kavramları bileşiminde yorumlanması beklendi. Yarışmada ikinci aşamaya kalan 10 proje arasından, 3 ödül ve 7 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Zeydan Karalar (Seyhan Bel. Bşk.), Ulaş Toros(Seyhan Bel. Bşk. Yrd.), Atilla Yücel (Yarışma Teknik Koordinatörü), Selçuk Çolak (Proje Yöneticisi), İpek Durukan (Mimar), Burak Nakıboğlu (Pazar Araştırmacısı) 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Tamer Gök (Şehir Plancısı)

Kaya Arıkoğlu (Mimar), Nezih Recep Aysel(Mimar), C. Abdi Güzer (Mimar), Nevzat Sayın(Mimar), Berrin Sirel(Peyzaj Mimarı), Ahmed Kamil Tanrıkulu (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Reyhan Erdoğan (Peyzaj Mimarı), Tan Kamil Gürer(Mimar), Tolga Levent (Şehir Plancısı), Muhittin Yengüner(İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Aysin Aysu (Mimar, Seyhan Belediyesi), Serfıraz Ekmen (İnş. Müh., Seyhan Belediyesi), Simge Öztan(Mimar-İnş. Müh., Seyhan Belediyesi),

1. ÖDÜL

HATİCE BÜŞRA AL ÖZDİLEK mimar

Yardımcılar: Turan Altıntaş, Bihter Öztürk, Ozan Çelik, Burcu Saral, Merve Siper, Sargun Aykaç

PROJE RAPORUNDAN

Öneri doku, bir kaç adanın bir araya gelerek oluşturduğu “SÜPER ADA”lardan oluşmaktadır. “SÜPER ADA”lar kendine yetebilen kent parçalarıdır. İçerisinde meydanlar, parklar, sosyal donatılar, ticaret ve konut birimleri bulunmaktadır. Tipolojik olarak çalışma alanında 2 farklı Süper Ada bulunmaktadır. Bunlardan biri sit alanına komşu lineer süper adalar, diğeri ise yarışma alanının da içinde bulunduğu dönüşüm alanı süper adalarıdır. Süper adalar birbirlerine eklemlenerek kenti oluşturmaktadır. Süper Ada'ların çevresi hiyerarşik olarak daha yoğun ve işlek caddeler tarafından sınırlanmaktadır. Bu caddeler önemini geri kazanmaya çalışan eski kent merkezi içerisinde önemli arterler ve sokak kotu ticareti niteliğini taşımaktadırlar. Bu sebeple Süper Ada'ların çeperleri yoğun ticaret fonksiyonuyla çevrelenmiştir. Süper Ada'ların iç kısımlarında ise meydanlar, açık alanlar, kültür-san-at ve rekreatif birimler ve sosyal donatılar konumlanmaktadır. Böylece mevcutta "arka bahçe" ve "metruk alan" haline dönüşmüş cadde arkası alanlar da kent yaşantısına dahil olacaktır. 

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin parçalı ve dengeli yapı-açık alan kompozisyonu, mevcut parsel yapısına verdiği referanslar ve aşamalı uygulanabilme özelliği olumlu bulunmuştur. Şartnamede öne çıkarılarak vurgulanan kentsel meydanın parçalı yapısının yapılarla arasında oluşturulan geçiş mekanları ve yaya sürekliliğini sağlayan revaklar aracılığı ile akışkan hale getirilmesi tasarımın kentsel kullanım değerini arttırmıştır. Açık alanlar ile kapalı alanlar arasında kurulan süreklilik ilişkisi, yarı açık alanlar aracılığı ile oluşturulan geçiş ölçekleri ve iklim duyarlılığı yere referans veren bir tasarım değeri olarak öne çıkmaktadır. Benzer biçimde sosyal ve kültürel amaçlı yapıların alan içinde dengeli ve jenaratör konumda ele alınması, eski yapılar ve mevcut çevreyle kurulan ölçek ilişkisi olumlu bulunmuş öneri uygulama olanakları da gözetilerek oy birliği ile 1. ödüle değer bulunmuştur.

2. ÖDÜL

Nurhak İnan KARAÇAY peyzaj mimarı, İlker ERTUĞRUL mimar

Yardımcılar: Fahmi Ardi, Bengi Altunay

3. ÖDÜL

ALİ FURKAN YÖNDER mimar, GÖZDE PARACI mimar