SAĞLIK
Giriş Tarihi : 13-12-2021 22:37   Güncelleme : 13-12-2021 22:37

Kamu Eczacıları İçin Kanun Teklifi

Kamu Eczacıları İçin Kanun Teklifi


CHP, kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının düzetilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bazı milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, 'Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını' öngörüyor. 7 maddelik teklifle kamuda çalışan eczacıların özlük haklarının düzeltilmesi, emekliliklerinde, emekli aylıklarına yansıyacak iyileştirilmelerin yapılması hedefleniyor. Emekli sandığı kapsamında olan eczacıların da tabipler ve diş hekimleri gibi emekliliklerinde eşit düzeyde ek ödeme alabilmelerine imkan sağlanıyor.

'TEKLİF MEVCUT ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAKTIR'

Döner sermaye gelirlerinden faydalanmada üniversitelerin eczacılık fakültelerinde görev yapan personelin de tıp fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerinde görev yapan personelle eşit haklara sahip olması amaçlanıyor. Teklifin gerekçesinde, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu belirtilerek "Teklifimiz, kamu kurumlarında ve hastanelerde diğer sağlık çalışanları gibi özveriyle hizmet üreten kamu eczacılarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi mevcut adaletsizliği ortadan kaldıracaktır" denildi.