https://www.objektifa.com/files/uploads/user/c4c38a34e7a5cabb2449a3a281c207bd-c9f9515772eac56d6976.jpg
Av. Ali Çağlar ÜNAL
Advert

Yeni Rejimin Adı Ne!

15-11-2021 10:47


Gazeteci Mehmet Barlas’ın CHP’nin kapatılabileceğine yönelik olarak yapmış olduğu açıklamalardan sonra bir yorumda gazeteci  Nagehan Alçı’dan geldi. Gazeteci Nagehan Alçı “rejim isterse CHP’yi kapatır.”  Diyerek başlatılan tartışmaya katıldı. Ancak Nagehan Alçı’nın bu sözündeki tartışılacak konu CHP’nin kapatılması falan değil.

Bu cümlede çok farklı bir şey saklı! Nedir diyorsanız başlayalım.

Rejim kelimesi esas itibariyle yönetim biçimi anlamındadır. Yani rejim kelimesi söylenildiği zaman bir siyasi parti ya da bir siyasi kişilik anlaşılmaz. Anlaşılması gereken husus oülkenin yönetim biçimi ve yönetirken uyguladığı metodlardır. Kısaca ifade etmek gerekirse rejim devlet görüşü olarak ifade edilebilir. Ülkede yaşanan Olaylar, siyasi faaliyetler, uluslararası  ilişkiler bu devlet görüşü çerçevesinde yorumlanır. 

Siyasi tarihimizde rejim kelimesi en çok Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kemalist rejim adı ile birlikte kullanıldı. 1935 de CHP parti tüzüğüne geçen bu kelime 1954 yılında CHP parti tüzüğünden çıkarıldı. O tarihlerde ülke siyasetinin  iki ana eksen üzerinde kurulu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir tarafta Kemalist rejim yanlısı siyaset diğer tarafta ise bu rejime karşı olan siyaset. 

Bir tarafta devlet görüşü olarak nitelendirilen Kemalist rejim diğer tarafta ise bu görüşe muhalif kendini muhafazakar olarak tanımlayan sosyal ve siyasi düşünceler vardı .Kemalist rejim yanlısı siyaset Kemalist rejimi ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaşlaşmanın anahtarı olarak görüyor, diğer kesim ise özgürlüklerin kısıtlanması, demokratik hakların verilmemesigibi birçok yanlışa Kemalist rejimin sebep olduğu görüşündeydi.Hatta partilerin kapatılması dahi bu tanımlama ile eleştirildi. Dolayısıyla ülkede yaşayan bir kısım siyasetçi açısından “rejim” tehlikeli bir kelimeydi. Maalesef medeniyetler ve kültürler beşiği olan Anadolu coğrafyası bu iki bakış açısı arasında yıllarca gidip geldi. 

Bu iki kutbun olumlu olumsuz ülkeye birçok katkısı olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Ama özü itibariyle rejim denilen tarafın tanımlanabilecek ve prensiplerini ortaya koyabilecek bir adı vardı. Bir hayal değildi.

O zaman Nagehan hanıma şu soruyu sormak gerektiğini düşünüyorum. Nagehan hanım bu yeni rejimin adı ne?