Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe önemli bir değişikliğe imza attı. Uzun süredir hareketsiz duran banka hesapları için mektup limiti 250 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Bu güncelleme, 1000 TL ve üzerinde bakiyesi olan atıl hesap sahiplerini doğrudan etkileyecek. Bankalar, bu hesaplara sahip müşterilerine uyarı mektupları göndermekle yükümlü hale gelirken, mektuplar varlıklarını korumaları için son bir şans sunuyor..

15 Haziran'a Kadar Süre Verildi

15 Haziran 2024 tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmayan veya başvuruda bulunulmayan atıl hesapların bakiyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek. Bu süreç, banka müşterilerine kendi hesapları üzerinde kontrol sahibi olmaları için gereken zamanı tanıyor. Müşterilerin, zaman aşımı süresi sona ermeden önce hesaplarını gözden geçirmeleri ve gerekirse itirazda bulunmaları büyük önem taşıyor.

Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplara Dikkat!

Yeni düzenleme ile bankalar, zamanaşımına uğrayacak hesapların listesini şubat ayından itibaren dört ay süreyle kendi internet sitelerinde yayınlamak zorunda. Bu, tüm hesap sahiplerinin mevcut durumları hakkında bilgilendirilmesini ve gerekli işlemleri yapabilmelerini sağlayacak bir adım. Bankaların bu bilgilendirme yükümlülüğü, müşterilerin haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Ziraat Bankası gibi bazı önde gelen bankalar, zaman aşımına uğrayan hesaplar konusunda özellikle aktif bir bilgilendirme politikası izliyor. Bu bankalar, müşterilerini olası zaman aşımı durumlarından korumak ve zamanında müdahale etmelerini sağlamak için gerekli tüm bilgileri sunuyor.