EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-05-2023 18:17

Buğdayda 11 Lira Taban Fiyat Beklentisi

Buğdayda 11 Lira Taban Fiyat Beklentisi


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, buğdayın üreticiye 10,58 liraya mal olduğunu, taban fiyatın, maliyet enflasyonuna karşı en az 11 lira olması gerektiğini belirtti.

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte tarımsal ürünlere olan talep artışını sınırlı kaynaklarla karşılamak gerektiğine dikkat çeken Korkut, artan nüfusu beslemek için tarımsal üretimin 2050 yılına kadar en az iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi. 
BUĞDAY GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN STRATEJİK ÜRÜNDÜR
Un üretiminde kullanılan buğdayın özellikle gelişmekte olan ülkelerde stratejik bir ürün olarak kabul edilmekte olduğunu ve Türkiye'de yetiştirilen tahıllar arasında ilk sırada yer aldığını belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, buğdayın üreticiye 10,58 liraya mal olduğunu, taban fiyatın, maliyet enflasyonuna karşı en az 11 lira olması gerektiğini belirtti.
Buğday üretiminin, kuraklık ve girdi teminindeki sıkıntılardan dolayı son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Korkut, buğday başta olmak üzere tahılların yeterli miktarda ve kalitede üretilmesi hem insan beslenmesi hem de hayvan beslenmesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye'deki buğday kullanımının yüzde 78,1’ini gıda, yüzde 12,4’ünü yem ve yüzde 9,5’nin tohumluk amaçlı kullanıldığını söyledi.
TMO BİR AN ÖNCE FİYAT AÇIKLAMALI
Üreticinin zarara uğramaması, tüketicinin uygun fiyatlarla buğdaya dayalı besine ulaşabilmesi ve üretimin devamlılığı için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bir an önce buğday fiyatını açıklaması gerektiğini kaydeden Korkut şöyle konuştu: 
“Artan girdi maliyetleri nedeniyle üretim alanı daralmakta. Dolayısıyla buğday üretimi azalmaktadır. Türkiye'de 2010 yılında 8.103.400 ha olan buğday üretim alanının 2020 yılında 6.922.237 olduğu tespit edilmiştir. Azalış eğiliminde olan buğday üretim alanının 2010 ve 2020 yılları arasında yüzde 17 azaldığı belirlenmiştir. Günümüz tarihine kadar azalma devam etmektedir. 
Buna bağlı olarak da son 20 yıldır buğday üretimi 20 milyon ton civarında olmasına karşılık buğday ithalatı giderek artmış, milyarlarca dolar dışarı gitmiştir. Ayrıca döviz kurlarında son bir yılda yaşanan aşırı artış nedeniyle girdi maliyetlerinin daha da artması çiftçilerin buğday üretimini devam ettirebilmesi için devlet desteğinin artırılması elzemdir. 
Bu veriler ışığında 2023 yılında buğdayın kilogram maliyeti 10,58 TL’dir. Çiftçilerin buğday üretimine devam edebilmeleri için buğdayın kg fiyatının 11 TL’nin altında olmamalıdır.”
 
AdminAdmin