TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Kerem Şahin İle Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan,5 Haziran Dünya Çevre Gününde çevre bilincinin artırılması ve doğanın korunması için çağrıda bulundu.  

Çevre Mühendisleri Odasında Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen toplantı da konuşan Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin,  Türkiye’nin çevre sorunlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımları vurgulamak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

SU STRESİ YAŞAYAN ÜLKELER ARASINDAYIZ

“Ülkemiz, coğrafi konumu ve biyolojik çeşitliliği ile önemli bir doğal mirasa sahiptir. Ancak bu mirasa ne kadar sahip çıktığımızı bahsedeceğim veriler ile daha iyi anlayacağız;

Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla hava kalitesi indeksi ortalama olarak 63'tür, bu da Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırların üzerindedir.

5 büyük kentimizde partikül madde oranı yıllık ortalaması Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiğinin 2 katından fazladır.

Yaygın bilinen bir yanlış olarak ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Kişi başına yıllık 1500 m³ su ile “su stresi” yaşayan ülkeler arasındayız.

2021 yılından bu güne kadar yaklaşık 3 yıl içerisinde 178 bin hektar orman alanının kaybını yaşadık. Orman yangınlarının yanında bir de imar alanları için feda ettiklerimizin yerini doldurmak ise uzun yıllarımızı alacaktır.

Geri dönüşüm oranımız ise çok daha vahim. %12 seviyesindeki geri dönüşüm oranımız sürdürülebilir bir yaşam için yeterli olmaktan çok uzak olmakla beraber üzerine geri dönüşümü zor atıkların ithalatını yapıyor olmamızın izahı olamaz.

Ülkemizin tüm atık istatistiğinin içerisinde “Hanehalkı” olarak geçen bireysel tüketim %25’e yakındır. İmalat Sanayi, Termik Santral, Maden İşletmeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin atıkları ise yurdumuzun toplam atık miktarının %75’inden fazladır. 

Bir yandan dünyanın ve ülkemizin enerji sorunu sürerken diğer taraftan ülkemizin enerji ihtiyacının sadece %25’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır.

Ülkemizin çevre sorunlarına karşı acil ve etkili önlemler alması gerekmektedir. Hava kalitesinin iyileştirilmesi için bireysel önlemlerin yanında ülkemizin sanayisinin emisyonlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi ve temiz enerji kullanımına teşviki arttırılmalıdır.”