Devlete ve hastanelere personel ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları... Cumhurbaşkanı az önce açıkladı - Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı ve devlete binlerce memur, asker, polis ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Açıklama, farklı kamu kurumlarına personel alımlarının gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte KPSS şartı olmadan ve KPSS şartıyla yapılan kamu personeli, kamu işçisi ve polis alımlarıyla ilgili detaylar.

Başvuru Genel Şartları

Başvuruda bulunacak adaylardan aranan genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

  • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

Şehir Hastaneleri ilanları 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4 personel alım ilanı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 7 personel alım ilanı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 500 personel alım ilanı 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 145 personel alım ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 146 personel alım ilanı 

Bursa Teknik Üniversitesi 36 personel alım ilanı 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 2 personel alım ilanı 

Iğdır Üniversitesi 23 personel alım ilanı

EGM 10.600 polis alım ilanı

Tokat Gaziosmanpaş Üniversitesi 143 personel alım ilanı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 15 personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 84 personel alım ilanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 21 personel alım ilanı

Ticaret Bakanlığı 60 personel alım ilanı

İnönü Üniversitesi 554 personel alım ilanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alım ilanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 personel alım ilanı

İstanbul Üniversitesi 61 personel alım ilanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 personel alım ilanı

Erciyes Üniversitesi 45 personel alım ilanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24 personel alım ilanı

Karabük Üniversitesi 4 personel alım ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 personel alım ilan

Türkiye İş Kurumu 125 personel alım ilanı

Kamu İhale Kurumu 14 personel alım ilanı

KVKK 16 personel alım ilanı 

Belediyelere KPSS'siz 3260 personel alım ilanı