Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi'nde Asistan Doktorlar, aylardır nöbet ücretini ve ek ödemelerini zamanında alamadıklarından mütevellit Balcalı Hastanesi önünde eylem gerçekleştirdi. Eyleme, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Dev Sağlık İş Sendikası da destek verdi.

Balcalı Hastanesi Asistan Temsilci Doktor Mehmet Kanık, "Bizler aylardır nöbet ücretlerimizi ve diğer ek ödeneklerimizi zamanında alamıyoruz. Bu yılın ocak ayına kadar ek ödemeler ve nöbet ücretleri en geç ayın 20'si gibi hesabımıza geçerdi. Hepimiz planlarımızı, ödemelerimizi, kredilerimizi bu tarihe göre planlanmıştık fakat ocak ayından beri bu ödemeler hep ileri tarihe kaydırılmaya başlandı" dedi.