Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından kademeli çıkış yol planını açıkladı.

20 Ağustos’ta kararını duyuran Kurul, yaptığı açıklamada “sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verilmiştir,” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılması gözetilmektedir. Böylece, Türk lirası vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır,” ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda,

  • Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan Türk lirası hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine,
  • Kur koruması bulunmayan Türk lirası payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine,

karar verildi.

Kur Korumalı Mevduat ve bütçe yükü

2021 yılında politika faizlerinin düşürülmesi ve ardından gelen kur krizine çözüm olarak başlatılan KKM uygulaması, hazineye getirdiği yük sebebiyle eleştiriliyordu.

KKM mevduatlarının toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 3,35 trilyon TL’ye yükseldi. Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM’nin bütçe yükü Temmuz ayında 34,5 milyar lira ile bu yılın en yüksek seviyesini gördü. Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri, yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar liraya ulaştı.

KKM’nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92,5 milyar lira olmuştu.