SASA'nın sendikalaşma iradesini gördüğü ve işyerinde yeniden örgütlenme sürecine baştan ket vurmaya çalıştığı belirtilirken, SASA'daki kirli oyunlara izin verilmeyeceği bildirildi.

Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, yaptığı basın toplantısında SASA Polyester A.Ş.'nin iş yerinde uyguladığı sendikasızlaştırma politikasını kınadı. Kılıççıoğlu, Adana'nın özel sektör yatırımları ile öne çıkan önemli bir sanayi kenti olduğunu hatırlatarak, "Kentimizde bu işyerlerinde çalışan işçiler, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Adana'da sanayi işyerlerinin sendikalı olmasının, çalışma barışının sağlanarak üretimde verimin artmasına yarayacağı bilinmektedir. Bu nedenle, işçilerin yasal ve anayasal haklarını kullanarak örgütlenmesi, emeğinin ve alın terinin karşılığını alması en başta sanayimizin ve kentimizin yararına olacaktır" dedi.

Kaynak: SASA'da işçinin sendikalaşma hakkının ortadan kaldırıldığı öne sürüldü