Türkiye, Avrupa ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında haftada ortalama 45 saat ile en çok çalışan ülke konumunda. Ancak çalışma saatlerinin uzunluğu, ücretlerin adaletli bir şekilde dağılımı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Türkiye'de 2023 yılı itibariyle asgari ücret saatlik 3,5 avro seviyesinde iken, bu rakam Almanya’da 15 avro olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, Türk çalışanlarının aldıkları ücretin Avrupa standartlarının oldukça altında olduğunu gösteriyor..

İLGİLİ HABER Pilav lapa olduysa dert etmeyin. Lapa pilavı 2 dakikada tane tane yapan yöntem!

Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılı için yayınlanan gelir dağılımı verilerine göre, en zengin yüzde 20'lik kesimin milli gelirden aldığı pay yüzde 49,8'e yükseldi. Buna karşın, en yoksul yüzde 20'lik kesimin payı ise sadece yüzde 5,9'da kaldı. Bu oranlar, Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğinin boyutlarını ortaya koyuyor ve ekonomik krizlerin yükünü en çok alt gelir gruplarının sırtlandığını gösteriyor.

Çalışma Saatleri ve Ücretler

Eurostat 2023 verilerine göre, Türkiye'deki iş gücünün yüzde 27,2'si haftada 49 saat ve üzerinde çalışıyor. Avrupa'da ise haftalık çalışma süresi ortalama 36,4 saat. OECD ülkeleri genelinde bu süre 37 saat olarak belirlenmiş. Türkiye'de bu kadar yüksek çalışma saatlerine rağmen, çalışanların milli gelirden aldığı pay yalnızca yüzde 24 seviyesinde. Bu durum, çalışanların emeklerinin karşılığını yeterince alamadıklarını ve ekonomik zorluklar karşısında daha da zorlanacaklarını işaret ediyor.

Enflasyonun Payı Büyük

Türkiye'de enflasyon, vergi yükleri ve sürekli artan hayat pahalılığı, çalışanların omuzlarındaki yükü artırıyor. TÜİK’in araştırmalarına göre, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük üç sorun arasında hayat pahalılığı (%33,8), eğitim (%16,5) ve yoksulluk (%13,4) bulunuyor. Ekonomik krizlerin derinleşmesi, çalışanların geleceğe dair beklentilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu veriler ışığında, Türkiye'nin çalışma koşulları ve gelir dağılımı adaletsizliği, uluslararası alanda da dikkat çeken önemli meseleler arasında yer alıyor. Çözüm yolları aranırken, hem politika yapıcıların hem de sosyal paydaşların bu konulara öncelik vermesi gerektiği açıkça görülüyor. Türkiye'nin geleceği için adil bir gelir dağılımı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.