Adana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, ASKON Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret etti. Ziyarete yönetim kurulu üyesi Harun Ensar da katıldı. 

Deprem nedeniyle yaşanan zorlukları hafifletmek adına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işyerleri için yapmış olduğu açıklamalardan dolayı teşekkürlerini ileten Recep Çalışkan, konuşmasında tüm işveren, istihdama katkı sağlayan İş adamlarımızın, SGK tarafından açıklanan bu önemli adıma mutlaka herkesin başvuru yaparak faydalanmasını istiyoruz. İlimizi ekonomik ve ticari açıdan güçlendirmenin ve iş adamlarımızın sıkıntılarını gidermek için gayret gösteriyoruz dedi. Recep Çalışkan, SGK İl Müdürü Bilal Canbolat'a yapmış olduğu anlamlı ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.
 
Canbolat, deprem nedeniyle yaşanan zorlukları hafifletmek amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Adana İşyerlerine Deprem Nedeniyle 24 Ay Süre İle Borç Tecili ve Taksitlendirme İmkanı Sağlanıyor. Adana ilinde faaliyet gösteren işyerlerine, deprem nedeniyle yaşanan zorlukları hafifletmek amacıyla önemli bir destek sağlanıyor. 6183 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. fıkrasına dayanarak yapılan düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigorta çalıştıran işyerlerinin 2023/1-2-3-4-5-6 dönemlerine ait prim borçları, azami 24 ay süreyle tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecek.
 
Bu düzenleme kapsamında işyerleri için önemli kriterler bulunmaktadır diyen Canbolat sözlerine şöyle devam etti: 
 
- Tecil faizi alınmayacak.
 
- En fazla 24 ay taksit yapılabilinecek ve ilk taksit peşinat olarak alınacak.
 
- Borç miktarı 50.000,00 TL'yi aşarsa, toplam borcun yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.
 
- Teminatlar arasında banka teminat mektubu (kesin ve süresiz), gayrimenkul (üzerinde başka kurum ve bankaların haczi olmamalı, değer tespiti SPK lisanslı firmalar tarafından yapılarak ya da mevcut belediye rayiç belgesi sunularak sağlanacak), ve araçlar (üzerinde başka kurum ve bankaların haczi olmamalı, kasko mevcutsa kurum adına daini mürtehin yapılmalı) yer alıyor.
 
- Çok zor durum haline ilişkin rapor gerekli değil.
 
- 31 Ağustos 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvuru yapılması halinde erteleme yapılan dönemler teşvikli şekilde taksitlendirilecek.
 
- Sağlık hizmeti sunucularının 24 ay süreyle tecil ve taksitlendirme talepleri, her ay için ilgili taksit tutarı kadar istihkaklarından kesinti yapılarak mahsup edilebilecek.
 
- Birden fazla işyeri olanlar için tek başvuru yeterli olacak.
 
- Taksitlendirmeden yararlanmak için 6183 kanunun 48. Madde tecil taksitlendirme ek-1 formu ile İl Müdürlüğüne başvurulması gerekecek.
 
Not olarak belirtmek gerekirse, borcun teşvikli haliyle tecil faizi alınmaksızın taksitlendirme yapılacak ve alınacak teminat miktarı, borcun teşviksiz miktarı üzerinden belirlenecek. Taksitlendirme yapmak isteyen işverenlerin 31 Ağustos 2023 tarihinden önce kuruma başvurması önem arz ediyor. Bu düzenleme, işyerlerine sağlanan önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.