Çukurova Belediye Meclisi 7 Haziran 2024 oturumunda 10 Mayıs 2024 oturumunda oy çokluğu ile kabul edilen "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyurulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine kara vermek" yetkisinin belediye başkanına devredilmesi kararı, tasarruf tedbirleri genelgesi gerekçe gösterilerek meclisin oy çokluğu ile aldığı kararla iptal edildi.

İPTAL EDİLEN İKİNCİ KARAR

Çukurova Belediye Meclisi, 3 Mayıs 2024 tarihli oturumda aldığı kararla "Belediye adına genel kurul toplantılarına katılım yetkisinin, belediye tüzel kişiliğini temsil edecek gerçek kişi ve Çukurova İmar A.Ş.'de belediyeyi temsil etme yetkisinin belediye başkanı Emrah Kozay'ın belirlenmesi hususunda belediye meclisince karar alınması" kararı da taşınmazlar kararında izlenen yolla aynı biçimde Haziran ayı oturumunda meclise getirilerek iptal edildi.

Çukurova Belediyesi iştirak şirketi olan Çukurova İmar A.Ş. üzerinden işçi alımları ve diğer işlemler yapılması ve genel kurul yapmak için ticaret sicile gidildiğinde meclis kararı olmayacağı için sorun yaşanılacağının öngörülmesinin kararın iptalinin altında yatan gerekçe olduğu öğrenildi. 

Böylelikle Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a meclis tarafından 7 ana başlıkta verilen tam yetki kararlarından 2 tanesi iptal edildi. Gözler kalan 5 karara çevrildi.

Çukurova Belediye Meclisi'nde önce Başkan Kozay'a verilen 7 maddelik tam yetki kararları sonrasında hukuk mücadelesini Meclis üyesi Recep Özdemir başlatmıştı.