Malulen emeklilik, çalışma yeteneğini ciddi oranda yitirmiş olan sigortalı bireyler için Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan önemli bir destek mekanizmasıdır. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz duruma gelenler için sunulan bu emeklilik türü, kişinin yaşam kalitesini korumasına yardımcı olurken, ekonomik güvence sağlamaktadır. İşte malulen emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler ve bu haktan yararlanma koşulları belli oldu.

İLGİLİ HABER Lokantalar bu baharatı ekliyor ve işkembe çorbası kokmuyor... Çok kolaymış

Devlet Erken Emeklilik Sağlıyor

Malulen emeklilik, meslekte kazanma gücünü tamamen veya kısmen kaybetmiş sigortalılar için devlet tarafından sağlanan bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik, sigortalının çalışma yetisini kaybettiği andan itibaren geçerli olmak üzere, maddi destek sunar. Hastalık veya kaza sonucu iş göremez hale gelen bireyler, belirlenen şartları taşıdıkları takdirde malulen emekli olabilirler ve bu durum onların yaşamını sürdürmelerine olanak tanır.

Malulen Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

Malulen emeklilikten yararlanabilmek için gereken bazı temel şartlar vardır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Sigortalılık Süresi: Sigortalı olunan tarihten itibaren en az 10 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
  2. Prim Gün Sayısı: Bu süre zarfında en az 1800 gün prim ödemiş olmak şartı aranmaktadır.
  3. Sağlık Durumu: Sigortalının, sağlık kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu en az %60 iş göremezlik oranına sahip olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
  4. İşten Ayrılma Durumu: 4A (SSK) sigortalıları için işten ayrılmış olmak, 4B (Bağ-Kur) sigortalıları için ise ticari faaliyetlerini sonlandırmış olmak ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındakiler için ise görevden ayrılmış olmak şarttır.

Malulen emeklilik süreci, sigortalının sağlık durumunun ilgili sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi ile başlar. Eğer kurul, sigortalının %60 veya üzeri bir iş göremezlik durumu olduğuna karar verirse, emeklilik işlemleri başlatılır. Malulen emeklilik aylığı, sigortalının iş göremezlik ödeneği kesildikten sonra başlar ve sigortalının ekonomik güvencesini sağlamak üzere düzenli olarak ödenir.