EĞİTİM
Giriş Tarihi : 15-11-2023 13:53   Güncelleme : 15-11-2023 13:58

Mahkeme Rehber Öğretmeni Haklı Buldu

Mahkeme Rehber Öğretmeni Haklı Buldu


 

Milli eğitim Bakanlığına bağlı lisede rehber öğretmen olarak görev yapan öğretmen T.S., Aile Mahkemesi kararı ile danışmanlık tedbiri uygulanmak üzere görevlendirilmesi üzerine yerine getirdiği danışmanlık tedbirine istinaden ücret ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun ret edilmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

               Haklı olduğunu bildiği talebi reddedilen öğretmen T.S için mensubu olduğu Eğitim Gücü Sendikasının avukatı Ahmet ÇOLAK kanalı ile öğretmen adına açtığı davada Mardin İdare Mahkemesi oy birliği ile ücretin ödenmesine karar verdi.

EĞİTİM GÜCÜ SEN HUKUKİ DESTEK VERDİ

               Adana Barosu avukatı Ahmet Çolak, Rehber öğretmen için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri işleminin iptali için üye öğretmenin verdiği yetki ile Eğitim Gücü Sen (EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI) olarak dava açtıklarını belirtti.

         AV. Ahmet Çolak; açılan dava sonunda Mardin 1. İdare Mahkemesinin oy birliği ile görevlendirme nedeniyle ödenmeyen parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdiğini belirtti.

      Av. Çolak, sendikanın üyeleri tarafından açılan  davagiderini karşılayarak öğretmenlere katkı sunduğunu, Sendika Genel Başkan Oğuz ÖZAT ‘ın konu ile ilgili açıklamalarında “Eğitim Gücü Sendikası olarak üyelerimiz adına açtığımız tüm davaları kazanmakta ve hakları olan ek derslerin ödenmesini sağlamaktayız.” dediğini aktardı.

AV.AHMET ÇOLAK –ADANA  BAROSU

    Mardin  1. İdare Mahkemesi  2023/433 esas sayılı dosya üzerinden verdiği 18.10.2023 tarihli kararında  Milli Eğitim Bakanlığını Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri işleminin iptaline karar vererek bir hak mahrumiyetinin daha önüne geçmiş olduğu bildirildi. 

ÜCRET, BAŞVURU TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK FAİZİ İLE

Mahkeme kararında; Bakanlığın ücret ödenmemesine dair işleminin iptali yanında ayrıca öğretmenin idareye başvurduğu tarihten itibaren ücretin yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerektiğine karar verdiğini belirten Av. Ahmet ÇOLAK, mahkemenin iptal gerekçesini de şöyle açıkladı: 

MAHKEME İPTAL GEREKÇESİ 

“ Bakılan davada 5395 sayılı Kanun'da ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte yer alan ödenekten faydalanan sosyal çalışma görevlilerinin söz konusu ücretleri almasında bir tereddüt bulunmaması karşısında, ilgili kanunda kadrolu veya sözleşmeli personel ayrımına gidilmeden 5395 sayılı Kanunun 33'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca mahkemelere atanan ve tedbirleri uygulayan kişilere almakta oldukları aylıklarının brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verileceği düzenlendiğinden, davacının Cizre 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) 29/03/2022 gün ve E.2022/92, K.2022/173 sayılı kararıyla 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca S.Ö. isimli çocuk hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilmesi üzerine Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 25/04/2022 tarih ve 48408091 sayılı yazısı uyarınca S.Ö. 'ye danışmanlık tedbiri uygulamak üzere görevlendirildiği açık olmakla davacıya da danışmanlık hizmeti ücretinin ödenmesi gerektiği anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” 

 

AdminAdmin