Uzun yıllar  KOSGEB bünyesinde laboratuvar hizmetleri verdikten sonra TSE Laboratuvar Müdürlüğüne devir olan ve yaklaşık 20 sanayi sitesinin merkezinde bulunan Adana Metal Laboratuvarının başka yere nakledilmesinin kent ihracatını olumsuz yönde etkileyeceği savunuluyor. 

Adana’nın doğusunda Mersin yolu üzerinde faaliyet gösteren 20 sanayi sitesinin büyük çoğunluğu ihracata dönük çalışıyor. 6 bin civarında orta ölçekli imalatçı KOBİ’lerin malzeme ve üretim analizleri, raporlanmaları yönünde hizmeti veren laboratuvarın farklı bir bölgeye nakli için Ankara’dan gelen talimat doğrudan ihracatı baltalalayacak. 
 

Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkeye her gün imalatın yaşandığı bölgede faaliyet gösteren sanayiciler bu konunun ilgili birimler ve yöneticiler  tarafından yeniden değerlendirilmeye alınmasını istiyor. 

Metal Sanayi Bölgelerinde hizmet veren sanayiciler görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Bu laboratuvar bizim elimiz ayağımız durumunda. Neredeyse 30 yıldır bu bölgede. Analizlerimizi burada yaptırıyoruz ve ihracatın çok kritik bir aşamasını oluşturuyor. Laboratuvarın bölgeden uzaklaştırılması aynı zamanda ihracata da darbe vurulması anlamına gelir. Alınan prensip kararının yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Adana ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan bu kolaylıktan biz sanayicileri mahrum bırakılmamasını talep ediyoruz.”