Nakşibendiliğin İsmailağa koluna ait Ulemâ Meclisi isimli X hesabından paylaşılan yazıda, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Hasan Efendi”nin şeyhliğini kabul etmediği ve bu sebeple cemaatle hiçbir ilgisinin kalmadığı söylendi.

İsmailağa Cemaati’ne ait Ulemâ Meclisi isimli X hesabı kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yle ilgili bir yazı paylaştı. Yazıda Ünlü’nün “yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar ettiği” söylendi, “İhvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir” denildi. 

Yazıda Ünlü’nün cemaatle hiçbir bağının kalmadığı belirtildi:

“Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”