Adana önümüzdeki hafta Sayıştay denetçisi akınına uğrayacak.

İLGİLİ HABER Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı... Şimdi herkes ters köşe oldu

Ankara kaynaklı bilgilere göre denetçiler CHP'li belediyelerde gelir gider, vergi tahakkuk, ihale dosyaları ve doğrudan temin incelemesi gerçekleştirecek. Bir eksiklik halinde uyaracak, kasıt veya usulsüzlük varsa suç duyurusunda bulunabilecek.

Sayıştay denetçileri artık sadece bir önceki mali yılı değil içinde bulunan yılı da denetleme yetkisine sahip. 

Bilindiği üzere belediyelerin dış denetimleri, il özel idareleri gibi Sayıştay tarafından yapılıyor. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetleyip, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlıyor. 

Ayrıca, belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetleniyor.