Türkiye Komünist Partisi (TKP) Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kubilay Altuntaş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde düzenlenen etkinlikte komünist belediyeciliği anlattı.

TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kubilay Altuntaş,  aydınlar, sanatçılar ve emek örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

ZMO Adana Şubesi Akın Özdemir Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Altuntaş, partisinin belediyecilik anlayışı hakkında bilgi verdi.

Belediyelerin halka hizmet yerine her türlü alavere dalaverenin döndüğü kurumlar haline geldiğini ve rant kapısına dönüştüğünü ifade eden Altuntaş, komünistlerin belediyelerdeki bu soygunu durdurmak için sorumluluk talep ettiğini söyledi. 

Komünist belediyeciliği bir çok noktada harekete geçireceklerini ifade eden Altuntaş, şu ilkelerle hareket edeceklerini belirtti:

“Komünistler yetki aldığı her yerde halk, mahalle, semt, okul, işyeri temsilicilikleri gibi kanallarla belediyenin yönetiminde söz sahibi olacaktır.

Komünistler belediyenin etrafında kümelenmiş rant çetelerini dağıtmakla başlayacaktır. Tek bir patron ve müteahhit belediyeleri kendi çıkarları için kullanamayacaktır. Belediyenin tüm faaliyetleri halkın ihtiyaçlarına göre planlanacaktır.

Emekçi halkın sağlıklı ve nitelikli barınma, ulaşım, eğitim, kültür ve dinlenme olanaklarına kavuşması için bütün olanaklar seferber edilecektir. Kent planlamasında toplum ve çevre sağlığının esas alınması, yeşil alanların rantçılara karşı korunması ve geliştirilmesi ancak yerel yönetimlerde komünistlerin mücadelesiyle sağlanabilir.

Komünist belediyeler deprem kuşağında yer alan ülkemizin her yerinde şehirlerimizin güçlendirilmesi önceliğiyle hareket edecektir. Şehirlerimizi deprem ve doğal afetler karşısında güçlendirmek için önce yağmanın önü kesilecek, ardından kaynaklar bir planlama doğrultusunda mevcut yerleşimlerin güçlendirilmesi, yeni yerleşimlerin ise bilimsel veriler doğrultusunda elverişli alanlarda kurulması için ayrılacaktır.

Kütüphane ağı, korolar ve orkestralar, bilim merkezleri, bilimin emekçiler yararına nasıl sunulacağını anlatan konferans dizileri ve birlikte yapılan sporla ortak yaşam kültürü yaratılacaktır.

Komünistlerin belediyelerdeki çalışmaları uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına karşı bir bariyer olacaktır.  Uyuşturucu kullanımı ve her türlü yozlaşmaya karşı gençlerimim koruyan önlemler alınacaktır.

Kadınların eştliği ve özgürlüğü için olanaklar yaratılacaktır.Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecektir. Belediyelerde sağlık birimleri oluşturulacak, bu birimlerde gönüllü herkim ve sağlıkçılar da görev alacaklardır.

Tüketim ve üretim kooperiflerinin kıurulması emekçi halkın yaşamını kolaylaştıracaktır. Market zincirlerinin ve piyasa ilişkilerinin yarattığı pahalılığa karşı halkın temel gıda ve tüketim malzemelerine ucuza ulaşmasının sağlayacak tüketim ve yerel yerleşim yerinin özelliğine göre üreticilerin üretim maliyetleri karşısında destekleyecek ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak üretim kooperatifleri kurulacaktır.

Komünist belediyeler işçilere karşı patron gibi davranan bir şirket olmayacak.

Patronların karının amaçlayan taşeron düzenine son verilecektir. 30 yılda belediyelerde hakim kılınan taşeron düzeni reddedilecek, belediye hizmetlerini irili ufaklı patronlar için karlı bir sömürü alanı haline getiren bütün uygulamalra son verilecektir.

Irkçılığa, dinciliğie ve mezhepçiliğe geçit verilmeyecektir.

Komünist belediyeler uluslararası veya yerli sermayenin doğrudan ya da dolaylı maddi destek ve müdahalelerine tamamen kapalı olacaktır. Yerli veya  yabancı sermaye ile kimi emperyalit yapılanmaların proje, fon ve benzer adlar altında gerçekleştirdikleri her tür ekonomik, siyasi ve sosyal müdahale ve girişimlere izin verilmeyecektir.”