Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG) tarafından 16 yıldır düzenlenen “Çukurova Ödülü 2024” 50. KuruluşYıldönümünü kutlayan Türkiye Yazarlar Sendikası’na verildi.

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Asuman Söylemez, Yaşar Ateşoğlu, Sevim Sezer, Hülya Başak Ekmekçi’den oluşan Seçici Kurul, 2024 yılı Çukurova Ödülü’nü vermeyi kararlaştırırken şu ölçütlerden yola çıktı:

“Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), bundan 50 yıl önce çalkantılı bir dönemde ülkemizin yüzakı yazın emekçileri Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Adnan Özyalçıner, Leyla Erbil, Tomris Uyar, Turgut Uyar, Bekir Yıldız, Orhan Arıburnu, Adalet Ağaoğlu, Nihat Behramoğlu’yla Ali Özgentürk’ün kurucu yönetimde sorumluluk üstlendiği 70 yazar tarafından kuruldu. O günden itibaren de halkın umarsız, haramilerin duyarsız olduğu dönemler için kurulan örgütlerden biri olarak temel değerlerimizi savunageldi;

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ özdeyişinin ışığında barışçı, adil, eşitlikçi, özgürlükçü, emeğe, ürüne, duyguya, düşünceye saygılı, nefretten, kinden, düşmanlıktan arındırılmış, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir dünya için çalıştı;

Kendini, hayatı üreten ve yaratan emeğin safında tanımladı;

Kuruluş amacı doğrultusunda sermaye-emek çelişkisinde sermayeye karşı emeğin örgütlenmesi gerektiğine inanan ‘emek örgütü’ olduğunu kanıtladı;

Tüzüğünde de belirtildiği gibi ‘beden emeği yanında zihin emeğinin tanınması başta olmak üzere, demokrasinin gereği toplumsal örgütlenmedeki sorumlulukları yerine getirirken yazarların emeğini sermayeye karşı savundu;

Hukuksal, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda temel hakları, özgürlükleri saptayıp, geliştirerek koruma ilkesinden ödün vermedi;

Tam anlamıyla söz, yazı özgürlüğünün kazanımı için her türlü yasal mücadeleyi yürüttü’;

Bir toplumun güç kaynağının edebiyat olduğunun bilinciyle ülkemizin gereksindiği düşünsel, yazınsal, kültürel, siyasal birikim konusunda tarihe not düşüren çalışmalar yaptı;

Türkiyemizin birçok alanda yozlaşma, çöküntü, çürüme sürecinden geçtiği günümüzde, ilkelerinden ödün vermeden bağımsız, demokratik düşünce özgürlüğünün tam yaşandığı bir ülke mücadelesinde işlevini yerine getirmekte olduğu için Çukurova Ödülü 2024’ün TYS’ye verilmesi uygun bulundu.”

Çukurova Ödülü 25 Mart 2024 Pazartesi TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner’e sunulacak:

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali (2021), Mehmet Özdoğan (2022), Feyza Hepçilingirler (2023).